Słownik meblarski

Noga kulista

Noga kulista – noga o okrągłym lub kuliście spłaszczonym kształcie. Wykorzystywana od końca XVII wieku w meblach skrzyniowych, np. sekreterach czy kabinetach.

Noga kulista podpierała mebel z każdej strony lub tylko od frontu (nogi tylne w kształcie graniastosłupów). Najczęściej wykorzystywano nogi kuliste jajowate, gruszkowate oraz cebulaste.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik Terminologiczny mebli, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków.