Słownik meblarski

Noga konsolowa

Noga konsolowa (noga komodowa) – noga o esowatym kształcie z jednej lub z dwóch stron. Wykorzystywana od końca XVII wieku w meblach skrzyniowych, np. sekreterach, kabinetach. Podpierała mebel z każdej strony lub tylko od frontu (nogi tylne w kształcie graniastosłupów).

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik Terminologiczny mebli, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków.