Słownik meblarski

Naprężenie

Naprężenie – jednostkowa siła w materiale (drewnie) wywołana działaniem siły zewnętrznej lub w inny sposób (np. naprężenie cieplne, wilgotnościowe), usiłująca odkształcić materiał. Stosunek działającego obciążenia lub siły do powierzchni przekroju poprzecznego materiału. Opór sił spójności (kohezji) materiału.

Co to jest kohezja?

Kohezja, spójność – wzajemne przyciąganie się cząsteczek tego samego rodzaju (tego samego ciała). Naprężenie odnosi się nie tylko do drewna, ale także i do innych materiałów, np. tkanin.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.