Słownik meblarski

Napływ korzeniowy

Napływ korzeniowy, fałdy korzeniowe, nabiegi korzeniowe – podłużne wypukłości występujące w odziomkowej części pnia i zanikające w pewnej odległości nad ziemią. Przekrój poprzeczny przez napływy korzeniowe ma zarys falisty.

Występują u wszystkich gatunków drzew, utrudniają obróbkę drewna okrągłego i zwiększają ilość odpadów.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.