Słownik meblarski

Meble zakopiańskie

Meble zakopiańskie – twórcą mebli podhalańskich był Stanisław Witkiewicz, który zainspirowany podhalańską sztuką ludową rozsławił ją w całej Polsce.

Zarówno konstrukcja, forma, jak i zastosowane elementy dekoracyjne mebli zakopiańskich są charakterystyczne dla tego regionu. Techniki zdobnicze obejmują snycerkę, polichromię, a nawet intarsję. Meble wykonywano głównie z jaworu, świerku, jesionu oraz wiązu.