Słownik meblarski

Meble mazowieckie

Meble mazowieckie – rozwój rzemiosła-meblarstwa na tym terenie nastąpił dość późno, co niewątpliwie miało związek z przeniesieniem dworu królewskiego do Warszawy. Dopiero w 1761 roku na podstawie aktu wyodrębniono samodzielny cech stolarzy, pod którym podpisy złożyło 28 mistrzów.

Sprzęty wytwarzane na terenie Mazowsza zaliczamy do arystokratycznych.

Jak wyglądają meble mazowieckie?

Meble skrzyniowe mazowieckie wykańczano poprzez intarsjowanie, głównie widocznych powierzchni np. drzwi i szuflad, okleinami dębowymi i jesionowym. Układano je następnie w różne figury proste, jak kwadraty oraz prostokąty ze ściętymi narożami. Równie często stosowano motywy gwiazd.

Elementami ozdobnymi w meblach mazowieckich były również laskowane oraz profilowane listwy ozdobne. Mocowano je do obrzeży wieńców czy też wierzchów i spodów. Elementy dekoracyjne drewniane, jak półwałki i pilastry, mocowano do powierzchni płycin lub boków oraz wieńców za pomocą klejów stolarskich, a następnie zabezpieczano kołkami.

Źródło: Dzięgielewski S., Żuchowski T. Studia nad metodami identyfikacji mebli wytwarzanych w Polsce do XIX wieku, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2009.