Słownik meblarski

MDF

MDFMedium Density Fibreboard, płyta włóknista o średniej gęstości. Wytworzona przez sprasowanie przy udziale temperatury, włókien lignocelulozowych (najczęściej drzewnych, ale również z roślin jednorocznych) z klejem.

Płyty typu MDF mają strukturę jednowarstwową, tzn. wytworzono je z jednego rodzaju cząstek. Nazwy MDF używa się w stosunku do rodziny płyt pilśniowych formowanych na sucho.

Gęstość MDF: 650-800 kg/m3.

Zastosowanie: płyty robocze, płyciny drzwiowe, ramy drzwiowe, maskownice, elementy ozdobne.

Źródło: PN-EN 622-5:2010 – Płyty pilśniowe – Wymagania techniczne – Część 5: Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF).