Słownik meblarski

Mazer

Mazer (niem. maser „słój drewna”) lub flader (niem. „słój w drewnie lub marmurze”) – mazer odnosi się do naturalnego rysunku drewna, często określający słoje i ich zawiły układ (czeczota), natomiast flader zarówno do słojów drewna, jak i marmuru.

Wykorzystuje się go do zdobienia powierzchni np. mebli. Odzwierciedla naturalny, namalowany lub imitowany rysunek słojów drewna albo kamienia. Technika zdobnicza wykorzystująca mazer lub flader to odpowiednio mazerowanie i fladrowanie.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik Terminologiczny mebli, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków.