Słownik meblarski

Masa perłowa

Masa perłowa, macica perłowa – masa pozyskiwana z wewnętrznych części muszli (perłopławów, ślimaków i małży słodkowodnych), zbudowanych m.in. z węglanu wapnia, krzemionki, związków żelaza i glinu. Walory dekoracyjne zapewnia tzw. macica perłowa, w której składzie znajduje się guanina o charakterystycznym połysku.

Wewnątrz muszli w miejscu styku z ciałem mięczaków znajdują się cienkie blaszki wapienne, które dzięki interferencji światła wykazują zjawisko iryzacji.

Do czego wykorzystywana jest masa perłowa?

Masa perłowa używano już w starożytności do wyrobu przedmiotów dekoracyjnych i różnego typu ozdób. W meblarstwie macicę perłową wykorzystywano do wykonywania inkrustacji, szczególnie w XVI-XVIII wieku. W XIX wieku powszechnie stosowano sztuczną masę perłową, wykonaną z celuloidu, sztucznej żywicy i żelatyny.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik Terminologiczny mebli, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków.