Słownik meblarski

Manipulacja drewna okrągłego

Manipulacja drewna okrągłego – grupa czynności polegających na podziale surowca okrągłego na właściwe sortymenty i klasy. Przecinanie dłużyc drewna okrągłego na krótsze sortymenty, uwzględniające maksymalną wydajność wartościową.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.