Słownik meblarski

Mączka drzewna

Mączka drzewna – drewno mechanicznie rozdrobnione do cząstek przypominających mąkę zbożową. Używana do produkcji materiałów wybuchowych oraz jako wypełniacz tworzyw sztucznych.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.