Słownik meblarski

Maceracja

Maceracja – rozdzielenie drewna na oddzielne komórki przez rozpuszczenie blaszek środkowych na skutek działania chemikaliów w podwyższonej (lub nie) temperaturze (łac. maceratio – rozmiękczanie, rozkład).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.