Słownik meblarski

Łupliwość drewna

Łupliwość drewna – naturalna zdolność drewna do dzielenia się wzdłuż włókien pod działaniem narzędzia o kształcie zbliżonym do klina.

Drewno bardzo łupliwe: rodzaj Picea (świerk), gatunek Populus tremula (topola osika).

Drewno bardzo trudno łupliwe (niełupliwe): np. rodzaj Guaiacum (gwajak).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.