Słownik meblarski

Lignoston

Lignoston – to drewno zagęszczone, otrzymywane przez sprasowanie drewna litego w temperaturze 140-160°C pod ciśnieniem 14,72-34,34 MPa.

Do produkcji lignostonu używa się pozbawionego wad drewna bukowego, brzozowego i grabowego, rzadziej drewna innych drzew liściastych, takich jak olcha, topola, osika.

Wraz ze wzrostem gęstości lignostonu wzrastają wskaźniki właściwości mechanicznych. Lignoston wytwarza się przeważnie w postaci graniaków o wymiarach dostosowanych do ich przeznaczenia. Jakość lignostonu ocenia się biorąc pod uwagę właściwości fizyczne i mechaniczne.

Lignoston stosuje się podobnie jak lignofol.

Źródło: Szczuka J., Żurowski J. (1999), Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.