Słownik meblarski

Lignofol

Lignofol – jest tworzywem warstwowym, powstałym w wyniku sklejenia pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze cienkich arkuszy drewna (forniru), o grubości nie przekraczającej 1 mm, przesyconych żywicą syntetyczną – przeważnie klejem fenolowo-formaldehydowym.

Z czego produkuje się lignofol?

Do jego produkcji głównie używa się drewna bukowego i brzozowego, czasami także drewna klonowego i topolowego. Produkuje się także lignofol do celów specjalnych, w którym warstwy forniru są przekładane warstwą tkaniny lub innego materiału.

Jakie są rodzaje lignofolu?

Zależnie od przeznaczenia lignofol można podzielić na dwie grupy:

  • lignofol maszynowy przeznaczenia ogólnego,
  • lignofol przeznaczenia specjalnego.

Źródło: Szczuka J., Żurowski J. (1999), Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.