Słownik meblarski

Łącznik

Łącznik – 1) Rodzaj łączyny o kształcie krzywoliniowym występujący w meblach giętych. 2) Element obcy, wprowadzony do złącza w celu jego złączenia, wzmocnienia lub usztywnienia.

Jakie są rodzaje połączeń?

W konstrukcjach drewnianych występują dwie grupy połączeń: połączenia z łącznikami mechanicznymi i złącza klejowe.

Czym różni się łącznik od złącza?

Złącze to fragment elementów, które łączą się ze sobą tworząc połączenie. Natomiast łącznik to element obcy, użyty do łączenia, wzmocnienia lub usztywnienia złącza.

Źródła:

  • Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.
  • Źródło: BN-87/7140-01 – Meble. Elementy, podzespoły i zespoły. Terminologia.