Słownik meblarski

Kurczenie się drewna

Kurczenie się drewna – zmniejszanie się wymiarów drewna wskutek zmniejszania się jego wilgotności poniżej punktu nasycenia włókien.

Kurczenie się drewna wyrażane jest liczbowo w procentach wymiaru początkowego (wymiaru w stanie wilgotnym). Ma charakter anizotropowy.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.