Słownik meblarski

Krzywizna drewna

Krzywizna drewna – odchylenie podłużnej osi drewna okrągłego od linii prostej.

Rozróżnia się następujące rodzaje krzywizny drewna:

  • krzywizna jednostronna o jednej strzałce,
  • krzywizna dwustronna o dwóch i więcej strzałkach leżących w jednej płaszczyźnie,
  • krzywizna wielostronna o dwóch i więcej strzałkach leżących w różnych płaszczyznach.

Krzywizna drewna wyraża się stosunkiem wymiaru strzałki krzywizny do odcinka łączącego skrajne punkty krzywizny. Jednostka: % lub cm/m.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.