Słownik meblarski

Korowina

Korowina, martwica korkowa – część kory wtórnej występująca na zewnątrz od kambium korkotwórczego (fellogenu), składająca się z komórek obumarłych wskutek odcięcia pożywienia przez warstwy korka. Może osiągać znaczną grubość.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.