Słownik meblarski

Korek

Korek, fellem – tkanka wytworzona przez kambium korkotwórcze (fellogen) w pędach i korzeniach. Ściany komórkowe są na ogół przesycone suberyną. Część martwicy korkowej.

Jest to odkładanie się w roślinach warstewki suberyny na powierzchni ściany komórkowej. Skorkowaciałe ściany są nieprzepuszczalne dla wody.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.