Słownik meblarski

Klocek mocujący

Klocek mocujący – bak, baczek; w meblarstwie nazwa małych klocków drewnianych stosowanych przy połączeniach elementów konstrukcyjnych, np. płyty roboczej stołu z oskrzynieniem.

Klocek mocujący mocuje się do jednego elementu na stałe. Z kolei z drugim połączony zazwyczaj przy pomocy wystającego czopu, wchodzącego w gniazdo wycięte w drugim elemencie. Zapobiega zniszczeniu połączeń tych elementów, np. przy zmianie wymiarów (zsychanie się itd.), oraz wzmacnia konstrukcję.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.