Słownik meblarski

Klimatyzowanie drewna

Klimatyzowanie drewna – wystawianie drewna na działanie kontrolowanej względnej wilgotności powietrza w celu osiągnięcia przez nie założonej wilgotności.

Klimatyzowanie drewna to także końcowy etap sztucznego suszenia zmierzający do rozładowania resztkowych naprężeń zaskorupienia (gr. Klima – klimat).

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.