Słownik meblarski

Kalafonia

Kalafonia – jeden z podstawowych produktów żywicznych, mieszanina kwasów żywicznych. Ciało stałe, o przełomie muszlowym (gładkim), barwy od jasnożółtej do ciemnobrunatnej.

Znajduje zastosowanie w przemyśle papierniczym, do wytwarzania mas plastycznych, farb, lakierów itp.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.