Słownik meblarski

Izotropia

Izotropia – wykazywanie takich samych wartości liczbowych danej właściwości we wszystkich kierunkach. Przeciwieństwem izotropii jest anizotropia.

Izotropowy materiał to materiał wykazujący identyczne wartości liczbowe danej właściwości we wszystkich kierunkach. Przeciwieństwem materiału izotropowego jest materiał anizotropowy.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.