Słownik meblarski

HDF

HDFHigh Density Fibreboard – płyta włóknista o wysokiej gęstości.

Gęstość HDF: powyżej 750 kg/m3.

Zastosowanie: panele podłogowe.

Źródło: PN-EN 622-5:2010 – Płyty pilśniowe – Wymagania techniczne – Część 5: Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF).