Słownik meblarski

Grzyb

Grzyb – grzyby zaliczane są do czynników biotycznych, degradują tkankę drzewną mebli przechowywanych w zawilgoconych pomieszczeniach narażonych na działanie grzyba domowego (stroczek łzawy, Serpula lacrimans) oraz grzyba piwnicznego (gnilica, Coniophora cerebella).

Grzyby wywołują brunatne zabarwienie oraz pękanie drewna, a także mogą spowodować całkowitą degradują jego struktury. Optymalnymi warunkami ich rozwoju to temperatura 22-23°C, wilgotność drewna 27-60% oraz wilgotność powietrza 96-98%.

Kiełkowanie zarodników i rozwój grzybni odbywa się w środowisku kwaśnym (pH 4-6). W tych granicach zawarty jest również odczyn drewna.

Źródło: Swaczyna I. (1999), Meble. Naprawa i odnowienie, PWRiL.