Słownik meblarski

Gont

Gont – gonty to wąskie, cienkie deseczki klinowate z wyżłobionym rowkiem, służą do pokrywania dachów. Wyrabiane niegdyś ręcznie przez łupanie drewna, zwłaszcza rodzajów Picea (świerk), Abies (jodłą) i gatunku Populus tremula (osika).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.