Słownik meblarski

Gałka

Gałka – uchwyt najczęściej w kształcie kulistym lub okrągłym z drewna, metalu, kości, szkła itp. Szeroko stosowany w różnych meblach, zwł. w XIX i XX wieku. Mały uchwyt w kształcie gałki często używany (XVII i XVIII wiek) w wewnętrznych szufladkach sekreter, biurek, kabinetów itp. nazywa się knopikiem.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.