Słownik meblarski

Fresk

Fresk (alfresco, buon fresco) – najbardziej trwała technika malarstwa ściennego, polegająca na nakładaniu na mokry tynk (uprzednio pokryty zaprawą) farb z pigmentem (odpornym na zasadowy odczyn wapnia), rozprowadzonym w wodzie opadowej (deszczowej). Charakterystyczny dla Włoch w XV wieku oraz baroku i renesansu europejskiego.

Fresk jest techniką trudną, niepozwalającą na dokonywanie poprawek w naniesionym na powierzchnię ściany malowidle ściennym.

Źródło: Kubalska-Sulkiewicz K. (2003), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwo Naukowe PWN.