Słownik meblarski

Flader

Flader – rysunek na stycznej powierzchni drewna utworzony przez parabolicznie zorientowane słoje roczne, np. rodzaje Quercus (dąb), Fraxinus (jesion), Ulmus (wiąz). Termin stosowany w praktyce drzewnictwa (niem. Fladerholz – styczna powierzchnia drewna).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.