Słownik meblarski

Es do drewna

Es do drewna – kawałki stalowe lub plastykowe w kształcie litery „s” lub innym, wbijane w drewno na jego poprzecznych przekrojach (czołach) w celu zabezpieczenia przed pękaniem lub rozszerzaniem się pęknięć już istniejących.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.