Słownik meblarski

EPPUR

EPPUR – elastyczne pianki poliuretanowe, otrzymywane najczęściej z liniowych lub nieznacznie rozgałęzionych poliestrów lub polieterów o masie cząsteczkowej 2.000-8.000. W skład mieszaniny reakcyjnej wchodzą również diizocyjanian, woda, katalizator, emulgator oraz inne środki porotwórcze.

Wyroby z tych pianek produkowane są w sposób ciągły w postaci płyt i bloków lub okresowy w postaci kształtek.

Do czego służy EPPUR?

Elastyczne pianki poliuretanowe znajdują szerokie zastosowanie z uwagi na ich bardzo dobre właściwości, takie jak elastyczność (duże wydłużenie przy zerwaniu sięgające 200-600%), duża gęstość pozorna (20-40 kg/m3), duża odbojność w zakresie 25-65%, a także dobre właściwości izolacyjne (akustyczne i cieplne) oraz amortyzacyjne.

Główne zastosowanie elastycznych pianek poliuretanowych to przemysł meblarski (materace i meble tapicerowane), samochodowy, lotniczy, laminowanie tkanin, a także izolacje przeciwhałasowe i przeciwwstrząsowe. Inne zastosowania: produkcja gąbek, poduszek, ociepleń, uszczelnień, odzieży i zabawek.

Źródła:

  • Prociak A., Rokicki G., Ryszkowska J. (2014), Materiały poliuretanowe, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.
  • Swinarew B. (2015), Poliuretany – nowoczesne wszechstronne materiały. Część II – pianki poliuretanowe, Przetwórstwo tworzyw 5.