Słownik meblarski

Element płytowy

Element płytowy – w elementach płytowych szerokość jest bliska długości, a równocześnie wielokrotnie większa od grubości. Przykładem elementów płytowych są ściany mebli skrzyniowych, płyty robocze stołów, biurek itp.

Elementy płytowe, podobnie jak elementy graniakowe, dzieli się na prostoliniowe i krzywoliniowe. Wykonuje się je głównie z płyt meblowych jedno- lub wielowarstwowych. Nazywa się je także odpowiednio jednowarstwowymi lub wielowarstwowymi, w zależności od tego, z jakiej płyty meblowej zostały wykonane.

Z czego wykonany jest element płytowy?

Elementy płytowe wykonuje się najczęściej z płyt stolarskich, płyt wiórowych trzywarstwowych i frakcjonowanych, płyt komórkowych, sklejki lub płyt MDF i płyt HDF.

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli. Część 2. Podręcznik dla technikum, Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, Warszawa.