Słownik meblarski

Element deskowy

Element deskowy – w elementach deskowych szerokość może być wielokrotnie mniejsza od długości, grubość zaś kilkakrotnie mniejsza od szerokości.

Typowymi przedstawicielami tego rodzaju elementów są oskrzynie stołów oraz ścianki boczne, ścianki tylne i czoła szuflad.

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli. Część 2. Podręcznik dla technikum, Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, Warszawa.