Słownik meblarski

Eklektyzm

Eklektyzm – określenie odnoszące się do mebli i innych przedmiotów wyposażenia wnętrz, które stanowią kompilację wielu stylów.

Oznacza to, że eklektyzm będzie zawierał wiele cech zapożyczonych z różnych stylów. Widać to szczególnie w formie, technikach zdobniczych, motywach i elementach dekoracyjnych. Określenie odnosi się również do obiektów powstałych w XIX wieku.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik Terminologiczny mebli, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków.