Słownik meblarski

Drewno rezonansowe

Drewno rezonansowe – drewno stosowane w budowie instrumentów muzycznych. Drewno drzew iglastych, np. rodzajów: Picea (świerk) i Abies (jodła). Także drewno drzew liściastych, np. rodzajów: Acer (klon), Betula (brzoza), Carpinus (grab), Tilia (lipa), Alnus (olsza).

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.