Słownik meblarski

Drewno opałowe

Drewno opałowe – drewno przeznaczone na opał. Sortyment drewna używany jako źródło energii cieplnej.

Wyróżnia się grubiznę opałową (szczapy i wałki, karpina opałowa i częściowo odpady zrębowe), drobnicę opałową (chrust gruby i cienki, gałęzie opałowe) oraz leżaninę.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.