Słownik meblarski

Drewno naciskowe

Drewno naciskowe, drewno kompresyjne, twardzica – drewno reakcyjne gatunków iglastych, występujące w dolnej lub ściskanej części pochylonych strzał i gałęzi. Ma większą gęstość, lecz jest bardziej kruche i wykazuje większy skurcz podłużny niż drewno prawidłowe.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.