Słownik meblarski

Drewno modyfikowane

Drewno modyfikowane, zmodyfikowane – drewno poddane działaniu procesów chemicznych lub fizycznych zmierzających do poprawy jego naturalnych właściwości chemicznych, fizycznych lub mechanicznych.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.