Słownik meblarski

Difros

Difros (gr.) – stołek drewniany w starożytnej Grecji: masywne nogi, czasami zwężone u dołu wygięte lub proste toczone, łączono listwami wpuszczonymi w wycięte w nogach otwory, a siedzenie wyplatano lub obijano skórą.

Wykształciły się różne odmiany, od najprostszych do reprezentacyjnych bogato zdobionych. Odmianą konstrukcyjną był difros okladias – stołek składany, o skrzyżowanych nożycowo nogach, połączonych metal, sworzniem, często zakończonych zwierzęcą łapą lub kopytem.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.