Słownik meblarski

Czop

Czop – 1) Zwężony, zaciosany koniec łączonego elementu, przeznaczony do wpuszczenia w odpowiednie gniazdo w drugim elemencie. Jeżeli czop przechodzi przez całą grubość łączonego elementu — nazywa się czopem przelotowym, jeżeli nie — czopem nieprzelotowym lub zakrytym. Od końca XV do XVII wieku większość elementów mebli łączona była złączami czopowymi.

2) Stożkowata zatyczka w beczce, balii itp., szpunt.

3) Przedmiot kształtu stożkowatego.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków, Ministerstwo Kultury i Sztuki.