Słownik meblarski

Chłonność drewna

Chłonność drewna, nasiąkliwość – przyrost masy próbki drewna w ciągu określonego czasu po zanurzeniu jej w wodzie (lub innej cieczy) w stosunku do masy próbki suchej.

Co to jest chłonność drewna liniowa?

Chłonność drewna liniowa – wysokość wzniesienia się wody (lub innej cieczy) w zanurzonej w niej próbce drewna, w określonym czasie i warunkach.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.