Słownik meblarski

Cecha rozpoznawcza drewna

Cecha rozpoznawcza drewna – makroskopowe i mikroskopowe cechy specyficzne dla danego gatunku lub rodzaju drewna, umożliwiające identyfikację.

Wyróżniamy następujące cechy rozpoznawcze drewna:

  • cechy makroskopowe – cechy budowy drewna widoczne gołym okiem nieuzbrojonym lub za pomocą lupy, przydatne w oznaczaniu gatunków (gr. makros – wielki + skopeo – oglądam),
  • cechy mikroskopowe – cechy budowy drewna widoczne zazwyczaj pod mikroskopem optycznym, przydatne w oznaczaniu gatunków (gr. mikros – mały + skopeo – oglądam),
  • cechy techniczne drewna – wszystkie cechy (właściwości), które decydują o przydatności drewna jako materiału w technice, np. ciężar, obrabialność, wytrzymałość, twardość, trwałość, sklejalność.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.