Słownik meblarski

Brunat Bismarka

Brunat Bismarka – jeden z naturalnych barwników kopalnych; występuje w kilku odmianach, jako brunaty zasadowe i brunaty tłuszczowe.

W meblarstwie najczęściej używa się brunatu zasadowego G i brunatu zasadowego R. Są one rozpuszczalne w wodzie i alkoholu. Przez stosowanie brunatów G i R uzyskuje się czerwonobrunatne zabarwienie o żywym odcieniu, imitujące kolor drewna mahoniu i z tego powodu popularna nazwa tego barwnika – bejca mahoniowa.

Brunat Bismarka wykazuje stosunkowo małą odporność na działanie światła.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.