Słownik meblarski

Bindra

Bindra – łupana, ciosana lub tarta dębowa klepka beczkowa w stanie surowym przeznaczona do wyrobu beczek grubościennych. Dawniej produkowana ręcznie przez łupanie, obecnie pozyskiwana przez piłowanie z tarcicy promieniowej (ang. binder – połączenie, ściąganie).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.