Słownik meblarski

Barwnik naturalny

Barwnik naturalny – barwniki roślinne i zwierzęce. Barwniki roślinne i zwierzęce były dawniej prawie jedynymi substancjami barwiącymi, używanymi do barwienia różnych materiałów, m.in. drewna. Obecnie zastąpiono je barwnikami syntetycznymi, które są tańsze i produkowane z powszechnie dostępnych surowców.

Jakie zalety ma barwnik naturalny?

Zaletą barwników roślinnych jest ich na ogół trwałość, dlatego używa się ich jeszcze w niektórych gałęziach przemysłu. Z tej grupy barwników najbardziej znane są: kurkumina – barwnik żółty, santalina – barwnik czerwony, indygotyna – barwnik niebieski, sepia – barwnik brunatny.

Barwniki kopalne otrzymuje się z przerobu kopalnych pigmentów pochodzenia organicznego. Do bardziej znanych barwników kopalnych używanych do barwienia drewna należą brunat kasselski i brunat Bismarka.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.