Słownik meblarski

Bagassa

Bagassa – wytłoki trzciny cukrowej, powstające po wyciśnięciu z niej soku. Używane m.in. jako surowiec do wyrobu mas celulozowych lub płyt wiórowych.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.