Słownik meblarski

Anizotropia

Anizotropia – wykazywanie różnych wartości liczbowych tych samych właściwości w różnych kierunkach. Przeciwieństwem anizotropii jest izotropia.

Na czym polega anizotropia odkształceń higroskopijnych drewna?

Anizotropia odkształceń higroskopijnych drewna to zróżnicowanie odkształceń higroskopijnych (kurczenie się i pęcznienie) drewna w zależności od kierunku anatomicznego.

Całkowite odkształcenia higroskopijne drewna wynoszą w przybliżeniu:  

  • wzdłuż włókien: 0,4%,
  • promieniowo: 4%,
  • stycznie: 8%.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.