Rankingi

12 dobrych praktyk z branż drzewnej i meblarskiej

Raport odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki uwzględnia działania IKEA.

12 dobrych praktyk z branż drzewnej i meblarskiej

W 22. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazło się 1046 praktyk realizowanych przez 266 firm. Przemysł drzewny i branża meblarska reprezentują zaledwie 3 firmy, które zrealizowały 12 dobrych praktyk. To najsłabszy wynik od 2016 r., gdy firmy meblarskie i drzewne zgłosiły ich tylko 8.

16 kwietnia 2024 r. odbyła się premiera publikacji „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport przede wszystkim doskonale obrazuje trendy i wyzwania ESG w działaniach polskich firm. Tradycyjnie już dobre praktyki zostały podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000.

W zestawieniu znalazło się 1046 dobrych praktyk realizowanych przez 266 firm. Ponadto w zdecydowanej większości (75%) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. Natomiast 16% stanowią firmy średnie, a firmy małe i mikro to odpowiednio 7% i 2% wszystkich przedsiębiorstw.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, także i w tym roku, najwięcej działań zaprezentowanych w raporcie dotyczy:

 • zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk),
 • praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk),
 • środowiska (210 dobrych praktyk).

Do mniej licznych należą obszary dotyczące praw człowieka (54 dobre praktyki), zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk), jak również uczciwych praktyk operacyjnych (37 dobrych praktyk) i ładu organizacyjnego (32 dobre praktyki).

Ostatni rok przyniósł dużą dynamikę w obszarze odpowiedzialnego biznesu, zwłaszcza w odniesieniu do napływu nowych regulacji – podkreśla Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w słowie wstępnym do raportu.

Jednym z kamieni milowych było przyjęcie przez Komisję Europejską zestawu ESRS. Opublikowano także kolejne akty delegowane do tzw. Taksonomii UE. Ubiegły rok upłynął również pod znakiem intensywnych prac nad CSDDD. Firmy w Polsce, nie tylko ze względu na falę nowych regulacji, dostrzegają konieczność strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz korzyści wynikające ze zrównoważonej transformacji. To kierunek, w którym podążaliśmy – jako środowisko skupione wokół FOB – od wielu lat. Obecne trendy są zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Aby im sprostać, potrzebujemy zaangażowania i wielostronnej współpracy, do której niezmiennie zapraszamy – mówi Maria Krawczyńska-Kaczmarek.

O raporcie

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest ona zestawieniem działań firm w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju z danego roku. Stanowi największy w Polsce przegląd inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu i ESG. Zgłoszenia i publikacja dobrych praktyk są bezpłatne. Zgłoszenia do raportu przyjmowane są co roku poprzez specjalny formularz online, w okresie: połowa listopada – początek stycznia.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dobre praktyki w przemyśle drzewnym i branży meblarskiej

Oto lista 12 dobrych praktyk, które zgłosiły zarówno firmy działające w przemyśle drzewnym, jak również w branży meblarskiej.

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

 • Firma: Kronospan Polska
 • Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblarski
 • Liczba pracowników: 746 osób
 • Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
 • Kategoria: Współpraca z uczelniami

We współpracy z Politechniką Koszalińską firma otworzyła Filię Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku, kształcącą na kierunku inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym. Zajęcia prowadzone są przez profesorów Politechniki, a także przez specjalistów Kronospan. Projekt dziekanatów, sal wykładowych, laboratoriów został ujęty podczas budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Kronospan. Adresatem inicjatywy jest młodzież, nie tylko z okolic Szczecinka, która jednocześnie zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną i jeszcze w trakcie studiów może rozpocząć rozwój kariery, zaczynając od programu stażowego. Projekt powstał w celu wyszkolenia i pozyskania automatyków. Ponadto w trakcie trwania studiów studenci mogą korzystać z zajęć dodatkowych oraz programu stypendialnego oferowanego przez Kronospan. Firma zatrudniła 24 absolwentów i jednocześnie zapewniła sobie młodych specjalistów, którym umożliwia rozwój w Polsce i na świecie. Oferty zatrudnienia wykraczają również poza ścisłe ramy kierunku.

Klasa patronacka – technik technologii drewna

 • Firma: Kronospan Polska
 • Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblarski
 • Liczba pracowników: 746 osób
 • Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
 • Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji

Klasa patronacka Kronospan – technik technologii drewna w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku to program nauki i praktyk, utworzony wspólnie przez kuratorium i pracowników firmy, którzy zdają sobie sprawę z tego, jaką wiedzę powinni nabyć absolwenci oraz wiedzą, jak ukierunkować edukację, aby uzyskać zatrudnienie w gałęzi przemysłu drzewnego. Uczniowie kształcą się w sposób dualny. Wiedza teoretyczna przekazywana jest im podczas zajęć w szkole. Natomiast wiedzę techniczną uczniowie zdobywają podczas zajęć praktycznych na terenie zakładu lub w warsztatach. Przy wsparciu firmy Kronospan wyposażone są one zgodnie z najnowocześniejszymi standardami. Uczniowie otrzymują wyprawki od firmy w postaci tabletów lub skrzynek z narzędziami.

Ponadto maturzyści korzystają z dodatkowych zajęć z matematyki, finansowanych przez Kronospan, a po ukończeniu szkoły otrzymują ofertę zatrudnienia. Celem firmy jest edukacja ukierunkowana pod kątem zatrudnienia w gałęzi przemysłu drzewnego. Zaangażowanie firmy w projekt znacznie podnosi jakość edukacji, a dla uczniów stanowi gotową ofertę rozwoju zawodowego. Uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną, praktyczną i możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły lub kontynuowania nauki na kierunku studiów inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym prowadzonym wspólnie z Politechniką Koszalińską.

Przedszkole zakładowe KronoMiś

 • Firma: Kronospan Polska
 • Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblarski
 • Liczba pracowników: 746 osób
 • Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
 • Kategoria: Firma przyjazna rodzinie

Firma, uruchamiając zakładowe przedszkole KronoMiś, postanowiła rozwiązać problem braku miejsc w szczecineckich przedszkolach, a jednocześnie umożliwić szybszy powrót pracowników po urlopie macierzyńskim. To placówka integracyjna, optymistyczna, ekologiczna i wielojęzyczna, prowadzona przez wykwalifikowanego operatora. Przedszkole jest nowoczesne (m.in. sale edukacyjne, rehabilitacyjna, logopedyczna, SI oraz edukacyjno-terapeutyczna dla dzieci autystycznych). Inicjatywa wymagała budowy nowego budynku i pokrycia kosztów jego funkcjonowania. Firma nie tylko dba o rozwój intelektualny dzieci przy pomocy innowacyjnych rozwiązań, ale także o zdrowie, stosując do przygotowywania posiłków wyłącznie żywność ekologiczną. Firma organizuje inicjatywy edukacyjne dla dzieci związane z ekologią, recyklingiem i nauczaniem technicznym. Placówka powstała w 2014 r. i obecnie uczęszcza do niej 77 podopiecznych. Dostępność miejsca w przedszkolu stanowi dla pracowników benefit oraz pomaga w kontekście ich rozwoju zawodowego.

Bezgraniczni Przyjaciele

 • Firma: IKEA Retail
 • Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblarski
 • Liczba pracowników: 6 tys. osób
 • Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
 • Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne

IKEA RETAIL w Polsce dzięki świadomości, że zdecydowaną większość osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie, stanowią kobiety z dziećmi oraz po zmapowaniu potrzeb potrafiła uchwycić, że przez niewystarczające wsparcie systemowe potrzebują one pilnie pomocy, aby dzieci mogły harmonijnie rozwijać się, integrować z rówieśnikami, uczyć i wzrastać w zdrowiu. Z myślą o tej najbardziej narażonej grupie IKEA Retail w Polsce wraz z Fundacją Świętego Mikołaja uruchomiła program grantowy Bezgraniczni Przyjaciele dla lokalnych organizacji i instytucji; projekt miał na celu pomóc ok. 390 dzieciom w 26 placówkach, wspierając rozwój i dobrostan dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich integrację z dziećmi i młodzieżą z Polski.

Szczególnie pożądane były projekty angażujące młodzież w wieku 13–18 lat, ponieważ według zdobytej wiedzy ta grupa wiekowa najpilniej potrzebowała aktywizacji i integracji. W ramach grantów Bezgraniczni Przyjaciele wsparcie otrzymało 1472 dzieci, w tym 909 dzieci z Ukrainy i 563 dzieci z Polski. Udało się dotrzeć do mniejszych, lokalnych organizacji, które dzięki wsparciu mogły zorganizować m.in. wycieczki, warsztaty artystyczne, zajęcia z fotografii, jazdy na deskorolce, naukę języka polskiego i wiele innych.

Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży w Szczecinku

 • Firma: Kronospan Polska
 • Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblarski
 • Liczba pracowników: 746 osób
 • Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
 • Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży

KUDiM prowadzony jest przez Politechnikę Koszalińską przy współpracy z Kronospan, zajęcia odbywają się na terenie Kronospan Design Center. Kronospan zapewnia infrastrukturę wraz z upominkami, które dzieci otrzymują po zakończeniu każdego wykładu. Specjalne, okazjonalne warsztaty prowadzone są przez firmę, aby urozmaicić zajęcia, np. w okresie świąt firma organizuje jasełka, nagrywanie teledysku z kolędą czy też tworzenie gigakartki świątecznej. Standardowe zajęcia prowadzone są w tematyce nauk ścisłych (np., fizyka, mechatronika, programowanie). Projekt pomaga rozwijać nowe umiejętności i odkrywać świat w kreatywny sposób. Celem projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego w formie zabawy wśród dzieci i młodzieży, poprzez rozwijanie dziecięcej ciekawości i intelektu, odpowiadając na nurtujące je pytania. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu; dzieci poszerzają swoją wiedzę i zainteresowanie naukami ścisłymi, a rodzice zyskują przekonanie, że Uniwersytet Dziecięcy kształci dzieci przy jednoczesnym zaangażowaniu w interakcje z innymi dziećmi i produktywną organizację czasu bez komputera i telefonu. Na zajęcia uczęszcza ok. 150 studentów.

„Zawodowiec” – współpraca ze szkołami branżowymi, w tym z Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym

 • Firma: Fabryka Mebli BALMA
 • Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblarski
 • Liczba pracowników: 200
 • Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
 • Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji

Współpraca z Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym trwa od powstania szkoły w 2020 r. Firma utworzyła klasę patronacką, by młodzi ludzie mogli kształcić się w zawodzie stolarza. Uczniowie w ramach nauki, pod okiem pracowników i koordynatora, odbywali w fabryce regularne praktyki zawodowe. A po ukończeniu szkoły otrzymali propozycję pracy w firmie, z czego w 2023 r. skorzystało blisko 80% uczniów. FM Balma we współpracy z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców zorganizowała również wycieczkę do zaprzyjaźnionej firmy z branży meblarskiej. Pozwoliło to uczniom jeszcze lepiej poznać branżę, w której się kształcą. FM Balma, Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym zorganizowały również warsztaty, w ramach których uczniowie klasy patronackiej pod okiem pracowników zajęli się renowacją krzeseł z XIX w. Odrestaurowane meble można było podziwiać na wystawie zorganizowanej w Centrum Demokracji i Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym. Wszystkie prace przekazane zostały na licytację w finale WOŚP.

Działania IKEA na rzecz zatrudniania osób uchodźczych

 • Firma: IKEA Retail
 • Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblarski
 • Liczba pracowników: 6 tys. osób
 • Obszar tematyczny: Prawa człowieka
 • Kategoria: Różnorodność

IKEA Retail w Polsce podejmuje działania wspierające różnorodność, tworząc tym samym sprawiedliwe, równe i włączające miejsce pracy. Dobiegła końca już 2. edycja programu stażowego dla osób uchodźczych „Liczą się umiejętności!”. Łącznie 56 osób z różnych krajów, m.in. Afganistanu, Iraku, Białorusi i Czeczenii, otrzymało szansę na zdobycie kluczowych kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia aktywności na polskim rynku pracy. Aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem, jak budować włączające miejsca pracy, IKEA zaprosiła do udziału w okrągłych stołach przedstawicieli sektorów biznesowego, samorządowego, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego oraz osoby z doświadczeniem uchodźczym.

Ponadto podczas spotkań dzielono się wiedzą w zakresie tworzenia włączającego rynku pracy, który jest otwarty na osoby z doświadczeniem uchodźczym. Zebrane podczas spotkań pomysły i przemyślenia stały się podstawą do przygotowania „Inspirownika”, publikacji poświęconej zatrudnianiu osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym. Poza krótkimi inspiracjami w publikacji znajdują się również dobre przykłady od IKEA oraz pozostałych firm, a nawet rozwiązania, które się nie sprawdziły – one też stanowią wartościową wiedzę dla organizacji przygotowujących podobne projekty.

Oferta wspierająca cyrkularność

 • Firma: IKEA Retail
 • Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblarski
 • Liczba pracowników: 6 tys. osób
 • Obszar tematyczny: Środowisko
 • Kategoria: Gospodarka w obiegu zamkniętym

IKEA oferowała osobom klienckim usługi, które wspierają cyrkularność i umożliwiają zadbanie o produkty, które już zostały wyprodukowane i zakupione. IKEA oferowała nieodpłatnie części montażowe (śrubki, okucia, imbusy). W asortymencie dostępne były również części zamienne do sof (nogi, pokrycia, zagłówki). W każdym sklepie możliwe było skorzystanie z usługi Oddaj i Zyskaj, w ramach której IKEA kupuje używane meble ze swojego asortymentu od klientów i klientek, a następnie daje im drugą szansę, poprzez ponowną sprzedaż w dziale Okazji na Okrągło, w którym znajdują się również produkty z ekspozycji (z drobnymi wadami niewpływającymi na funkcję i bezpieczeństwo) lub końcówki kolekcji. Klienci i klientki zamówili łącznie ponad 41 tys. części montażowych, a z usługi Oddaj i Zyskaj skorzystało ponad 3,5-krotnie więcej osób niż w poprzednim roku finansowym.

Green Black Friday 2023

 • Firma: IKEA Retail
 • Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblarski
 • Liczba pracowników: 6 tys. osób
 • Obszar tematyczny: Środowisko
 • Kategoria: Ekoprodukty

IKEA realizowała kampanię z okazji Black Friday. Promowała ona odpowiedzialne decyzje konsumenckie oraz nieuleganie wszechobecnym promocjom i okazjom, a także kompulsywnym zakupom. Tegoroczna kampania o nazwie „To, co dobre, niech się nie kończy” odwoływała się do więzi, jaką nawiązujemy z naszymi ulubionymi meblami, wspólnych historii i przeżyć. Meble IKEA, które z czasem stają się naszymi przyjaciółmi. Ponadto mogą służyć latami, nie tylko dzięki odpowiedniemu ich zaprojektowaniu, ale także dzięki usługom i rozwiązaniom, które oferuje IKEA, a które wspierają wykorzystanie cyrkularnego potencjału produktów. IKEA w kampanii promowała dostępność części montażowych, oferowanych osobom klienckim za darmo, części zamiennych do sof, usługi Oddaj i Zyskaj, a także dział Okazji na Okrągło.

Modernizacja linii lakierniczej, ISO 14001

  • Firma: Fabryka Mebli BALMA
  • Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblarski
  • Liczba pracowników: 200
  • Obszar tematyczny: Środowisko
  • Kategoria: Certyfikacja

  Firma zakończyła inwestycję związaną z instalacją i modernizacją automatycznej linii lakierniczej. Zmiana technologii pozwoliła zwiększyć wydajność, zmniejszyć zużycie farb oraz ograniczyć emisję pyłów w procesie przygotowywania półproduktów do malowania, optymalizując zużycie gazu oraz energii elektrycznej. Obieg zamknięty procesu malowania, połączony z układem podczyszczalni lakierni, sprawił, że Balma zoptymalizowała proces przekazywania szkodliwych substancji do utylizacji i zneutralizowanych pozostałych płynów do oczyszczalni ścieków. Instalacja lakiernicza obejmuje kilka sekcji: łańcuch o długości 130 m, 3-częściową sekcję oczyszczania półproduktów metalowych, piec suszący, kabinę lakierniczą, sekcję do odzyskiwania niezużytej farby oraz piec polimeryzacyjny. Balma przeszła proces audytu i certyfikacji ISO 14001, połączony z odnowieniem certyfikatu ISO 9001.

  Wellbeing i bezpieczeństwo pracowników produkcyjnych

   • Firma: Fabryka Mebli BALMA
   • Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblarski
   • Liczba pracowników: 200
   • Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
   • Kategoria: Zdrowie pracowników

   Balma, producent mebli biurowych – dbając o bezpieczeństwo i komfort pracowników – wpisuje wellbeing w swoje DNA. Dzięki innowacyjnemu podejściu firma zredukowała obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników produkcyjnych poprzez zastosowanie paletowych wózków elektrycznych i stołów z regulowanym blatem. Projekt, realizowany przez 4 miesiące i dofinansowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, przyniósł wyraźne korzyści. Przede wszystkim poprawił komfort pracy i ograniczył ryzyko wypadków oraz chorób zawodowych.

   Poprawa bezpieczeństwa pracowników

    • Firma: Fabryka Mebli BALMA
    • Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblarski
    • Liczba pracowników: 200
    • Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
    • Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy

    Fabryka Mebli Balma we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Tarnowie Podgórnym przeprowadziła ćwiczenia dotyczące ewakuacji i pierwszej pomocy. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zachowania podczas alarmu oraz udzielania pierwszej pomocy, a firma zakupiła defibrylator AED. Szkolenia umożliwiały pracownikom nabycie nowych umiejętności i przekonania o łatwości udzielania pomocy w nagłych sytuacjach. Ważnym elementem było także podkreślenie znaczenia uważności i zgodnego działania, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    Opr. Anna Szypulska

    Artykuł ukazał się w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 5/2024.