Okładka miesięcznika BIZNES.meble.pl - wydanie luty 2023. 100 wydanie. Na okładce: Zespól miesięcznika BIZNES meble.pl. Od lewej: Anna Szypulska, Ula Ditrych, Kinga Antonowicz, Diana Nachiło, Anna Żamojda, Marek Hryniewicki, Katarzyna Romanowska. Fot. Tomasz Markowski.

Miesięcznik BIZNES.meble.pl

Numer 2/2019

W wydaniu luty 2019 miesięcznika BIZNES.meble.pl między innymi:

  • Raport: złote lata polskiego meblarstwa
  • Targowi liderzy
  • 204 twarze meblarskiego biznesu
  • Zestawienie producentów mebli o najwyższych wzrostach przychodów w latach 2010-2017
  • 60 topowych zagranicznych projektantów
  • Polscy designerzy
  • Branża meblarska od kulis
  • Sylwetki pracowników Wydawnictwa meble.pl

Na okładce: Zespól miesięcznika BIZNES meble.pl. Od lewej: Anna Szypulska, Ula Ditrych, Kinga Antonowicz, Diana Nachiło, Anna Żamojda, Marek Hryniewicki, Katarzyna Romanowska. Fot. Tomasz Markowski.